El grup LEPAMAP està format per enginyers, llicenciats i graduats

que treballen en els camps de la tecnologia en pastes i papers, en l’obtenció
de compòsits basats en fibres lignocel·lulòsiques, biomaterials i processos
d’obtenció i aplicació de micro i nanofibres de cel·lulosa (MCF/CNF), tot amb
completa harmonia amb el medi ambient i integrant completament en els
seus processos el concepte d’economia circular.