El grup LEPAMAP ofereix un servei, tècnic, personalitzat, ràpid i proper per tal de donar suport en la presa de decisions, millora de processos o realització d’informes tècnics.

En aquest sentit, el grup d’investigació LEPAMAP disposa d’una línia de desenvolupament de procés i producte. Mitjançant projectes de I+D és possible la creació de productes nous o la millora dels productes actuals.