Actualment, els plàstics són un dels materials amb major presència en el mercat. La diversitat de polímers i la gran versatilitat per aplicar-los a comportat la creació de multitud de productes que al mateix temps han contribuït a una millora de la qualitat de vida de la societat. No obstant, la conscienciació de la població de la contaminació i difícil gestió dels residus generats per aquests, a motivat la investigació en aquest camp.

En aquest sentit, el grup d’investigació LEPAMAP va iniciar la línia d’investigació sobre materials compostos reforçats amb fibres naturals, amb l’objectiu de substituir els reforços sintètics comunament utilitzats (fibra de vidre, fibra de carboni,…) per fibres naturals en polímers derivats del petroli tals com el polipropilè o el polietilè. Aquestes investigacions van conduir per exemple a la substitució de materials compostos de polipropilè amb un 30% de fibra de vidre per compostos de polipropilè amb un 40% de fibres termomecàniques, obtenint les mateixes propietats mecàniques.

Per altre banda, tenint en compte que mitjançant la obtenció d’aquests compostos encara un 60% del material prové de fonts no renovables, s’han realitzat investigacions amb matrius biobasades o biodegradables reforçades amb fibres naturals. Actualment, s’estan desenvolupant estudis sobre la viabilitat tècnica d’incorporar nanofibres de cel·lulosa en materials plàstics de matriu renovable.

En aquest sentit, el laboratori de materials compostos del grup disposa del següent equipament per a la preparació i transformació dels materials compostos que permeten la obtenció tant de mostres de dimensions estàndard com films, laminats o perfils:
• Mescladora cinètica Gelimat
• Mescladora Bravender
• Mescladora de rodets calents
• Molí per l’obtenció de gransa
• Injectores
• Extrusora mono-fus
• Premsa de plats calents
• Termo-formadora

Per altre banda, el grup d’investigació també disposa d’un laboratori per la producció de taulells de densitat mitja (MDF) sense l’addició de resines fenòliques.

El grup d’investigació també disposa d’una unitat d’obtenció de materials per impressió 3D, juntament amb una impressora que permet desenvolupar prototips que són utilitzats en el laboratori de desenvolupament de procés i producte.

ico-carac-anaisis

CARACTERITZACIÓ
I ANÀLISI

ico-desen-proces

DESENVOLUPAMENT DE PROCÉS
I PRODUCTE

ico-asse-consul

ASSESSORAMENT, CONSULTORIA
I PERITATGE