L’increment en la preocupació global de la societat actual per el medi ambient, ha generat que s’adoptin una sèrie de mesures per la conservació dels ecosistemes i recursos naturals. En aquest sentit, l’industria paperera ha adoptat mesures que han permès la reducció del consum d’aigua i energia. Per altre part, la producció de paper reciclat ha experimentat un important increment durant els últims anys. No obstant, el reciclat de les fibres comporta, generalment, una pèrdua de propietats físico-mecàniques. El procés d’assecat del paper juntament amb els processos clàssics de millora de les propietats mecàniques tals com el refí mecànic, provoquen un important deteriorament de les fibres quan aquestes són reutilitzades.

En aquest sentit, el grup LEPAMAP ha estudiat la viabilitat de processos que permetin un major aprofitament de les fibres naturals en la fabricació de paper. Aquests diferents processos són els següents:

ico-carac-anaisis

CARACTERITZACIÓ
I ANÀLISI

ico-desen-proces

DESENVOLUPAMENT DE PROCÉS
I PRODUCTE

ico-asse-consul

ASSESSORAMENT, CONSULTORIA
I PERITATGE