L’elevada oferta de materials i productes actualment disponibles en el mercat, crea dificultats a les empreses per tal de decidir quins han de ser els següents passos en el desenvolupament dels seus productes.

En aquest sentit, el grup d’investigació LEPAMAP disposa d’una línia de desenvolupament de procés i producte. Mitjançant projectes de I+D és possible la creació de productes nous o la millora dels productes actuals.