El grup LEPAMAP participa a la segona Reunió de Coordinadors de la xarxa NANOCELIA

La reunió va tenir lloc els dies 16 i 17 d’agost de 2018 a San José, Costa Rica, i va marcar l’equador del projecte NANOCELIA (CYTED).

Els passats dies 16 i 17 d’agost va tenir lloc la segona Reunió de Coordinadors de la xarxa NANOCELIA, de la qual el LEPAMAP n’és membre, a més del Workshop sobre “Introducción a la fabricación y usos de la nanocelulosa”. Ambdós esdeveniments es van dur a terme a les instal·lacions del Laboratorio Nacional de Nanotecnología (LANOTEC), del Centro de Alta Tecnología (CeNAT) de San José, Costa Rica.

El Workshop va constar de dues sessions, repartides en ambdós dies de la trobada, i va tractar des de conceptes bàsics de biorefineria, bioeconomia circular i producció de nanocel·lulosa, fins aplicacions al sector industrial d’aquest material nanoestructurat. Concretament, el Dr. Marc Delgado-Aguilar, coordinador espanyol de la xarxa, va realitzar una conferència sobre usos, aplicacions i mercats de la nanocel·lulosa, amb una clara orientació cap al sector industrial i comercial. El Workshop va comptar amb la presència d’experts en nanocel·lulosa de cadascun dels països membres de la xarxa, tals com el Dr. José Roberto Vega (LANOTEC, Costa Rica), el Dr. Luiz Pereira Ramos i la Dra. Graciela Bolzon de Muniz (Universidade Federal do Paraná, Brasil), el Dr. Miguel Pereira (Universidad de Concepción, Xile), la Dra. María Evangelina Vallejos (Universidad Nacional de Misiones, Argentina), el Dr. Paulo Jorge Tavares Ferreira (Universidade de Coimbra, Portugal), el Dr. Robin Zuluaga (Universidad Pontificia Bolivariana, Colòmbia) i el Dr. Marc Delgado-Aguilar (LEPAMAP, Espanya).

Durant la reunió, es van exposar les diferents activitats realitzades durant l’any 2018 per cadascun dels membres coordinadors i com poden contribuir a assolir els objectius de la xarxa. Tanmateix, es van definir les línies estratègiques pels anys 2019 i 2020, així com els esdeveniments futurs relacionats amb la xarxa.

La propera trobada dels coordinadors de NANOCELIA serà els dies 23, 24 i 25 d’octubre de 2018 a São Paulo, Brasil, en el marc de la desena edició del Congreso Iberoamericano de Investigación en Celulosa y Papel (CIADICYP), que coincidirà amb el 51st Pulp and Paper International Congress & Exhibition, organitzat per la Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel (ABTCP).