El Dr. Félix García-Ochoa, Catedràtic del Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Complutense de Madrid, visita el grup LEPAMAP

El Dr. Félix García-Ochoa, Catedràtic del Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Complutense de Madrid, va visitar les instal·lacions del grup LEPAMAP durant la tercera setmana de juliol de 2018.

Durant la seva visita, es van realitzar diverses reunions per tractar aspectes relacionats amb la plataforma de la biomassa, el panorama actual de l’enginyeria química i possibles col·laboracions en l’àmbit de la recerca i la docència. Tanmateix, en el marc del Cicle de Conferències de Sostenibilitat, organitzat pel Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, juntament amb la col·laboració de la Càtedra de Processos Industrials Sostenibles, el Patronat de l’Escola Politècnica Superior i el grup LEPAMAP, el Dr. Félix García-Ochoa va realitzar una conferència sobre Bioreactors i Bioprocessos, on es van discutir aspectes rellevants sobre models cinètics en processos d’hidròlisi, fraccionament de biomassa i producció d’iso-butanol, entre d’altres. La conferència va generar un gran interès per part dels assistents, on els estudiants van tenir l’oportunitat de discutir amb el professor García-Ochoa les diferents temàtiques abordades, així com realitzar consultes sobre les seves pròpies investigacions.