Serveis a les empreses
   
 

Els serveis que LEPAMAP posa a disposició dels seus clients són:

  • Certificació d'embalatges per contacte alimentari.

  • Adaptacions a directives de la UE en el camp de productes paperers.

  • Determinació de propietats òptiques i de propietats físiques del paper.

  • Estudis d'envelliment i resistència del color en paper, plàstics, pintures o material tèxtil.

  • Determinació de propietats físico-químiques i mecàniques de materials plàstics.

  • Assessorament i participació en projectes de recerca amb finançament públic o privat entre universitat i empresa.

  • Formació continuada