Relacions exteriors
   
El grup LEPAMAP ha establert contactes amb diferents grups de recerca a nivell mundial (indicats en els següents mapes), a través de projectes comuns i intercanvi d'estudiants i d'investigadors.