Personal
   
Trieu un membre del personal per veure les seves dades personals:  
   

Pere Mutjé Pujol

e-mail:  pere.mutje@udg.edu
Tel: (+34) 972418463
Fax: (+34) 972418399
Titulació: Enginyer Industrial
Estatus laboral: Catedràtic d'Universitat
Línea de recerca:  Materials compòsits, pastes papereres
Breu descripció del currículum:
 • Director del grup LEPAMAP
 • (2003-2007) Cap del Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària de la UdG

 • (1999-2003) Regidor del Ajuntament de Girona

 • (1995-1999) Diputat del Parlament de Catalunya

 • (1992-1995) Vicerrector de cooperació exterior

 • (1993) Fundador del grup de recerca LEPAMAP

 • (1992-1995) Vicepresident de la Universitat de Girona

 • (1987-1992) Director de l'Escola Politècnica Superior

 • (1986) Sotsdirector de l'Escola Politècnica Superior

 • (1980-1985) Cap del Departament de Enginyeria Química

 • (1974-1980) Treball a la indústria Paperera

Més de 90 publicacions en revistes científiques (mes de 40 indexades) i diversos capítols de llibre

Més de 100 contribucions a congressos tant nacionals com internacionals