Post Grau
   
 
El grup LEPAMAP de la Universitat de Girona té la següent oferta docent tant a titulacion de primer i segon grau com postgrau, que coincideix amb les dues grans temàtiques desenvolupades: la enginyeria paperera i la ciència i tecnologia de polímers: